למלון מלאנו סקאלה מכונית חברה חשמלית שאינה מזהמת.

לכן, מלון מלאנו סקאלה הוא המלון הראשון במלאנו שנהנה משירות ניידות שאינו מזהם לחלוטין, בהמשך לתכנית הקיימות האקולוגית המאפיינת אותו מאז פתיחתו, ואשר זיכתה אותו בהכרה של מלון Oasis האיטלקי העירוני הראשון על ידי מלונות ECO-LUXURY האיטלקיים.